«... گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی, صد گونه جادویی بکنم تا من بیارمت...!»
چند نمونه دعا برای جلب محبت

اگر خواهی شخصی را با کسی محبوب گردانی و برای بستن خواب کسی در عشق مطلوب....

نقش آیه و توضیحات بیشتر در صفحه ۸۷-۹۳ کتاب

نقل از: کتاب دعاء مستجاب

+ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء و َرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ یَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  ۸۹/۰۷/۱۹:   توسط صرفاً جهت اطلاع است!!!  |